تحلیل اف ایکس/ کمیته بازار آزاد بانک فدرال رزرو آمریکا در یک حرکت اضطراری دیگر و در اقدامی مشترک با سایر بانکهای مرکزی نرخ بهره بانکی خود را برای دومین بار در کمتر از دو هفته کاهش داد و به نزدیکی صفر درصد رساند و اعلام کرد ۵۰۰ میلیارد دلار از نقدینگى که آماده تزریق به بازار است ، در خرید اوراق قرضه سرمایه‌گذارى خواهد شد و ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر در تحرک بخشیدن به بازار استقراض و وام‌دهى استفاده خواهد شد. دوشنبه ۲۶ اسفند ۰۸:۰۰