تحلیل اف ایکس/ به دنبال انتشار آمارهای مثبت از بخش تولیدات کارخانه ای چین (PMI) که امیدها نسبت به ترمیم فعالیت های اقتصادی را تقویت کرده است شاخص های بورس در بازارهای بین الملل شاهد افزایش بوده است. در همین حال میزان نرخ بازدهی اوراق قرضه بلندمدت دولت آمریکا همراستا با بازارهای بورس بین الملل شاهد رشد بوده است و ارزش شاخص جهانی دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهان با افزایش روبرو شده است. چهارشنبه ۱۳ فروردین ۰۸:۰۰