تحلیل اف ایکس/ بازار جهانی نفت کاملا روی نشست سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) متمرکز شده است و کماکان تردیدهایی در مورد نقش آمریکا در هرگونه توافقی بر سر کاهش سطح تولید وجود دارد. با توجه به رویکرد صبر و انتظار حاکم بر بازار قیمت ها وضعیتی شکننده پیدا کرده اند. عربستان و روسیه احتمالا بر سر کاهش تولید نفت توافق خواهند کرد اما توافق مذکور احتمالا مشروط به همراهی دولت آمریکا با کاهش تولید خواهد شد. چهارشنبه ۲۰ فروردین ۰۸:۰۰