تحلیل اف ایکس/ به خاطر انتشار گزارش هایی در مورد مصرف ضعیف سوخت و پیش بینی های تیره و تار اوپک و آژانس بین المللی انرژی در مورد چشم انداز تقاضا برای انرژی ، بازار نفت به شدت تحت فشارهای نزولی قرار گرفته است و با توجه به چشم انداز منفی رشد اقتصادی و وضعیت بازارهای فیزیکی نفت ، به نظر می رسد که کاهش معنادار قیمت نفت ادامه خواهد داشت. موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر به ۱۰۲۱٫۶۸۹ تن رسید. دوشنبه ۱ اردیبهشت ۰۸:۰۰