تحلیل اف ایکس/ با پایان مهلت قراردادهای ماه مه و نبود خریداران کافی، قیمت این قراردادها به محدوده منفی سقوط کرد. تفاوت بین قیمت نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه مه و قراردادهای ماه ژوئن به بیش از ۴۵ دلار در هر بشکه رسید که بیشترین فاصله قیمتی در تاریخ آمریکاست. سرمایه گذاران نفت قراردادهای ماه مه را که مهلت آن امروز پایان می یابد ابتدا به منفی ۴۰ دلار رساندند و در پایان روز گذشته منفی ۳۷٫۶۳ دلار در هر بشکه بسته شد. سه شنبه ۲ اردیبهشت ۰۸:۰۰