تحلیل اف ایکس/ بانک فدرال رزرو آمریکا اقدام به خرید اوراق قرضه صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) کرده است. صندوق سرمایه ‌گذاری قابل معامله در بورس (Exchange-Traded Fund) یا به اختصار ETF نوعی از اوراق بهادار است که خود شامل مجموعه‌ ای از اوراق بهادار مانند سهام است. این اقدام یکی از چندین اقدامی است که بانک فدرال رزرو آمریکا اخیرا و برای تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد کرونا زده این کشور در پیش گرفته است. پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۰۸:۰۰