تحلیل اف ایکس/ با امیدواری ها به کاهش سطح تولید نفت تولید کنندگان بزرگ و از سرگیری فعالیت های اقتصادی به خاطر کاهش محدودیت های اجتماعی در کشورها ، قیمت نفت با افزایش روبرو شده است. کاهش سطح تولید های اوپک و متحدانش از جمله روسیه که از ابتدای ماه جاری میلادی اجرایی شده شاهد تقویت قیمت نفت در بازار جهانی بوده است و انتظار می رود در ماه ژوئن کاهش تولیدهای داوطلبانه بیشتری اتفاق بیافتد. سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۰۸:۰۰