تحلیل اف ایکس/ دولت چین به دلیل شیوع کرونا و نامشخص بودن وضعیت اقتصاد جهانی قصد ندارد برای سال ۲۰۲۰ هدف گذاری رشد اقتصادی و تجارت برای خود تعیین کند. با افزایش تردیدها نسبت به رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ قیمت نفت در معاملات امروز با کاهش مواجه شده است. با این حال نشانه های بیشتری از ترمیم تقاضا برای انرژی وجود دارد. در سایر تحولات آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر تن ۱۱۱۲٫۳۲۲  تن اعلام شد. جمعه ۲ خرداد ۰۸:۰۰