تحلیل اف ایکس/ پس از آنکه آمارهای رسمی نشان داد تقاضا برای مصرف انرژی در آمریکا تضعیف شده است و از سوی دیگر همزمان با تشدید تنش ها بین آمریکا و چین که باعث آشفتگی بازارهای مالی جهان شده است قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش مواجه شده است. سرمایه گذاران اکنون تمام توجه خود را معطوف نتیجه مذاکرات بر سر کاهش تولید میان کشورهای عضو گروه اوپک پلاس کرده اند که قرار است در هفته دوم ماه ژوئن برگزار شود. جمعه ۹ خرداد ۰۸:۰۰