تحلیل اف ایکس/ بازارهای بورس جهان پس از افزایش اخیر شاخصهای سهام تا حدی با کاهش مواجه شده است و این در حالی است که در آستانه پایان نشست دو روزه بانک فدرال رزرو آمریکا میزان نرخ بازدهی اوراق قرضه این کشور کاهش یافته است و همین مسئله باعث تقویت قیمت جهانی اونس طلا شده است. در حال حاضر سرمایه گذاران رویکرد محتاطانه را به خود اتخاذ کرده اند و منتظر بیانیه پایانی بانک فدرال رزرو آمریکا در اواخر امروز هستند. چهارشنبه ۲۱ خرداد ۰۸:۰۰