تحلیل اف ایکس/ امروز بحث های مربوطه در خصوص چشم انداز نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در صورتجلسه اهمیت خاصی برای فعالان بازارهای مالی در سطح بین الملل دارد و بسته به اینکه جزئیات صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) چه باشد قیمت جهانی اونس طلا نیز واکنش نشان خواهد داد. بطور معمول تقریبا بیست روز پس از نشست ، صورتجلسه این نهاد اعلام می شود که در بعضی مقاطع اهمیت آن از بیانیه صادر شده پس از جلسه بیشتر است. چهارشنبه ۲۹ مرداد ۰۸:۰۰