تحلیل اف ایکس/ صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا نشان داد که بسیاری از سیاست گذاران بانک فدرال رزرو آمریکا در حال حاضر هدفی را برای بازدهی در نظر نگرفته اند اما باید گزینه ای برای آینده باشد. از نظر بانک فدرال رکود اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا با مسیری کاملا نامشخص روبرو است و مجددا بر نیاز به محرک های مالی تاکید کرد. در سایر تحولات موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر بدون تغییر ۱۲۵۲٫۳۸ تن اعلام شد. پنجشنبه ۳۰ مرداد ۰۸:۰۰