تحلیل اف ایکس/ فعالان بازار اکنون منتظر سخنان جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا هستند تا سرنخ های بیشتری در مورد مسیر آینده سیاست های پولی این کشور به دست بیاورند. بانک فدرال رزرو مجموعه ای از اقدامات مالی و پولی را به اجرا گذشته و برای تقلیل زیان های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا نرخ بهره را به حدود صفر رسانده است. وقوع دو طوفان و اختلال در تولید نفت خام آمریکا موجب تقلیل تاثیرات عوامل کاهنده قیمت نفت شده است. سه شنبه ۴ شهریور ۰۸:۰۰