تحلیل اف ایکس/ طوفان موجب بروز اختلال در تولید نفت و گاز میادین فراساحلی آمریکا شده است و از سوی دیگر یک گزارش صنعتی حکایت از کاهش قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا دارد که این باعث تقویت قیمت نفت در بازار جهانی شده است. نشست امروز جلسه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) برای تعیین نرخ بهره و سیاست های پولی بانک فدرال رزرو در کنفرانس خبری جرومی پاول رئیس این نهاد مورد توجه دقیق بازار است. چهارشنبه ۲۶ شهریور ۰۸:۰۰