تحلیل اف ایکس/ سرمایه گذاران اکنون منتظر سخنرانی های عمومی چند تن از سیاستگذار بانک فدرال رزرو آمریکا در اواخر این هفته هستند که می تواند سرنخ هایی از سیاست پولی آتی بانک مرکزی آمریکا به دست دهد. آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) به ۱۲۵۹٫۸۴ تن افزایش یافت و معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطه بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. دوشنبه ۳۱ شهریور ۰۸:۰۰