تحلیل اف ایکس/ اکنون توجه سرمایه گذاران روی سخنان جرومی پاول، رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا در کمیته بانکی سنا معطوف شده است که قرار است امروز سخنرانی ایراد کند و احتمالا سرنخ هایی در مورد آینده سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد داد. در سایر تحولات آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی سرمایه گذاری اسپایدر (SPDR) همانند دیروز ۱۱۹۴٫۷۸ تن اعلام شد که تغییری نشان نمی دهد.  سه شنبه ۱۱ آذر ۰۸:۰۰