تحلیل اف ایکس/ تضعیف بیشتر دلار آمریکا عمدتا به دلیل بسته پیشنهادی ۹۰۸ میلیارد دلاری نجات اقتصاد آمریکا و عملکرد ضعیف تر از پیش بینی شاخص مدیران خرید تولیدی آمریکا (PMI) و اشتغال در آمریکا بوده است و در بازارهای جهانی، دلار آمریکا شاهد موقعیت فروش و خروج سرمایه گذاران به سمت بورس و سایر داراییهای پر ریسک نظیر کالا است که باعث شده است شاهد جهش قابل توجه در قیمت جهانی اونس طلا باشیم. پنجشنبه ۱۳ آذر ۰۸:۰۰